+90 324 502 01 11 or info@trison-polymers.com
+90 324 502 01 11 or info@trison-polymers.com

About Us

KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ

BÖLÜM 1

 •  İşletmecinin ismi ve kuruluşun tam adresi:

Unvan: Trison Polymers Ltd Şti.

Adres: Bahçeli Yukarıburhan, Rasim Dokur Bulvarı Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanı No:25, 33040 Akdeniz/Mersin

 • “Büyük Kaza Seneryo Dökümanının” hazırlanması:

Seveso direktifi olarak bilinen regülasyon ülkemizde son olarak; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından 4/7/2012 tarihli ve 2012/18/AB sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak yeni “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayı ile yayınlanmıştır.

Kuruluşumuz “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) kullanarak beyanı yapılmıştır. BEKRA bildirimi çerçevesinde kuruluşumuz “Üst Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiştir. Yönetmelik Madde 11 gereğince kuruluşumuz tarafından “GR (Güvenlik Raporu)” hazırlanmıştır.

 • Kuruluşumuzda gerçekleştirilen faaliyetler:

     Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanı Rasim Dokur Bulvarı No:25, Akdeniz, Mersin, TÜRKİYE adresinde faaliyet gösteren  “ Trison Polymers Ltd Şti.”  ticari unvanı ile  2013 yılında su bazlı emülsiyon polimer üreticisi olarak kurulmuştur. 25.000 m2 ‘lik bir alan üzerine kurulan tesis 5555 m2 kapalı alanda hizmet vermekte olup yıllık 35.000 metrik ton üretim kapasitesine sahiptir. Tesiste “Trison Polymers Ltd Şti.” Boya, Kaplama, Yapıştırıcı, Tekstil sektörlerinde kullanılmak üzere Opak Polimerler Saf Akrilik Kopolimerler Stiren – Akrilik Kopolimerler Vinil – Çok Yönlü Kopolimerler Vinil – Akrilik Kopolimerler Polivinil Asetat Homopolimerleri gibi su bazlı emülsiyon polimerleri üretilmektedir.

    Tesiste ISO 9001 düzenlemeleri çerçevesinde AR-Ge ve Kalite Kontrol konularına büyük önem vererek, en son Avrupa yüksek teknolojisine sahip tam otomatik üretim sistemlerini kullanılmaktadır. Tesis yıllık 35.000 metrik ton üretim kapasitesine sahiptir.

 • Kuruluşumuzda BEKRA kapsamında bulunan kimyasallar ve  tehlike özellikleri aşağıda yer almaktadır;

Kuruluşta, yönetmelikte yer alan büyük bir kazaya sebep olabilecek Ek-1 Bölüm 1 ve 2’de belirtilen maddeler kapsamında farklı kimyasal maddeler bulunmaktadır: “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (13.12.2014 Tarih ve 29204)”, sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

 • Endüstriyel kaza olması durumunda yapılması gereken hususlar şunlardır:

İşletmemizde endüstriyel kaza olması halinde yapılması gerekenler hakkında inceleme ve çalışmalar yapılmış olup Acil Durum Eylem Planı hazırlanmıştır. Kaza anında müdahale için tüm alt yapı hazırlıkları ile ekipler oluşturulmuştur.

Kuruluşumuzda meydana gelebilecek kimyasal ürünleri içeren bir kazayı öğrenirseniz, lütfen aşağıdaki

bilgilere dikkat edin. Bunu yaparken, kişisel korunmanıza ve hepimiz için etkili müdahaleye katkıda

bulunursunuz.

Nasıl Bilgilendirilim?

Polis / jandarma / itfaiye araçları

Hoparlör duyuruları, sirenler

Radyo ve TV anonsları

Tehlikeyi Nasıl Tanıyabilirim?

Görünür işaretlerle (örn. duman, ateş),

Koku ile,

Mide bulantısı gibi vücut reaksiyonları yoluyla,

Göz tahrişi, baş ağrısı vb.

Önce ne yapmam gerekiyor?

Kaza mahallinden uzak durun,

Kaza yerini ziyaret etmeyin,

Yakın yerleşim yerlerinde iseniz dışarı çıkmayın,

Engellilere ve yaşlılara yardım edin,

Yoldan geçenlere de yardım edin, gerekirse korunmaları için bina içine davet edin,

Pencere ve kapıları kapatın,

Tesis, ofis, ev ve arabadaki klimayı ve havalandırmayı veya pencere ile kapıları kapatın.

Sonra ne yapacağım?

Acil durum ve kurtarma servislerinin talimatlarını izleyin.

Olası patlama riski nedeniyle açık alevden (örn. sigara, ocağın yakılması vb.) kaçının.

Şayet televizyon veya radyodan bulunduğunuz alanı terk etmenize dair bilgilendirme gelirse,

bulunduğunuz yerden çıkın ve yüksek kodda bulunan alanlara doğru gidin, kaza mahallinden

uzaklaşın.

Hiçbir koşulda ne yapmalıyım?

Yangın ve polis/ jandarma acil durum telefon numaralarını gereksiz sorgularla engellemeyin.

Size bildirim yapılmadan bulunduğunuz yeri terk etmeyin, yürüyerek veya araba ile uzaklaşmayın.

Risk etmenleri;

Kuruluşumuzda meydana gelebilecek senaryo edilen endüstriyel kazalar ile bunların kontrolüne ilişkin önlemler hakkındaki özet bilgi ile insan sağlığına ve çevreye olan potansiyel etkileri de dâhil olmak üzere büyük kaza tehlikelerine ilişkin genel bilgi aşağıda verilmiştir:

KAZA SENARYOSU

POTANSİYEL ETKİ VE KAZA SONUCU

KAZA SENARYOSU İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

YANGIN

 • Yangın durumunda fabrika tesislerinin ötesinde rüzgar yönünde mahalleye ulaşabilecek duman ve gazları oluşur. Yanma gazları, yanma ürünlerini karbon dioksit, karbon monoksit, azot dioksit, farklı toksik gazlar, su buharı ve kurum içerir.
 • Kuruluşumuzda büyük kaza oluşumunu engellemek maksadı ile proses tehlike analizleri (HAZOP analizi, DOW Yangın ve Patlama Tehlike İndeksi Analizi, SPHAR-H İnsan ve Güvenilirlik Analizi, SIL Güvenlik Bütünlük Seviyesi Analizi vb.) gerçekleştirilmektedir. Söz konusu

analizler sonucunda önlemler

PATLAMA

 • İnsan sağlığı ve çevredeki mülkte hasar olabilir.
 • Şok dalgasının etkisi insanları doğrudan etkileyebilir veya yapılara zarar verebilir.
 • Patlamadan etkilenen başka bir yerde yangın başlatması mümkün olabilir.
 • Kuruluşumuzda “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında Patlamadan Korunma Dokumanı hazırlanmıştır.
 • Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik çerçevesinde exproof ekipmanlar mevcuttur ve bakımları yetkili elemanlar tarafından yapılmaktadır.

TOKSİK OLAN MADDELERİN SALINIMI

 • Toksik maddelerin atmosferine salınmasıyla ilişkili etkiler, toksik buluta maruz kalma süresine bağlı olarak insan sağlığına zarar verebilir.
 • Çevre için zararlı kimyasallar fabrika içerisinde yayılarak toprakta, suda vb. çevresel kirliliğe sebep olabilir.
 • Kuruluşumuzda kimyasal kaynaklı gaz oluşumunu engellemek maksadı ile ekipmanlarda, tanklarda önlemler mevcuttur, çalışanlar malzemelerin kullanımında deneyimli ve eğitimlidir.

BÖLÜM 2

 • Kuruluşumuzda meydana gelebilecek endüstriyel kazalar hakkında bilgi:

Kuruluşumuzda meydana gelebilecek olası endüstriyel kazalar “Yangın, Patlama, Toksik Olan Maddelerin Salınımı “ olarak belirlenmiştir. Olası bu kazaların insan sağlığına ve çevreye olan potansiyel etkileri incelenmiş tüm senaryolar oluşturulmuş ve bunların kontrolüne ilişkin önlemler alınmıştır.

 • Kuruluşumuz endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için, özellikle acil hizmet birimleriyle irtibata geçmek de dâhil olmak üzere, tesisteki yeterli düzenlemeleri yapmıştır.
 • Herhangi büyük endüstriyel kazaya müdahale için acil hizmet birimleriyle işbirliği yapılmıştır.